استرگروپ

  موسسه مشاوره مهاجر افلاک فرهان

  شماره ثبت : ۱۷۹۵۶

   

  چشم انداز قوانين مهاجرت در سال ۲۰۲۱ دارای شرایط مختص به خود است که یکی از اهداف آن، دستیابی به رفاه بيشتر در زندگی می باشد. روش های مختلف مهاجرت شامل مهاجرت از طریق تحصیل،‌ کار، سرمایه گذاری، ازدواج،‌ تولد و پناهندگی ست.
  امروزه مهاجرت به اروپا در بین افراد محبوبیتی رو به رشد پیدا کرده و تعداد متقاضیان روز به روز روند صعودی دارد،‌ اما همواره می بايست به این موضوع توجه کرد که مهاجرت از کدامین روش احتمال شکست را به صفر می رساند.

  بورسیه تحصیلی در خارج از کشور مهمترین موضوع برای کسانی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند. بورسیه های تحصیلی می تواند بخشی یا کل هزینه های زندگی متقاضیان را پوشش دهد.

  عمدتا بورسیه های تحصیلی براساس شایستگی دانشجویان به آنها تعلق می گیرد، درحالیکه فاند تحصیلی به دانشجویانی اعطا می گردد که ازنظر مالی بضاعت کافی را دارا نمی باشند. برخی از بورسیه های تحصیلی فقط یکبار قابل استفاده و برخی دیگر قابل تمدید می باشند.

  مشاوره استرگروپ

  با ما تماس بگیرید